Kas ir laiks?

Kas ir laiks? Kā to novērtēt? Zinātnieki izvirza vairākas hipotēzes, laiks neeksistē, laiks eksistē kā fotogrāfiju kolāža. Biznesmeņi saka, ka laiks ir nauda. Cilvēki skatās pulksteni, nosaka laiku pēc saules, zīmēm.  Labs laiks sējai, ražas novākšanai – senču lietotā terminoloģija. Ne visiem laiks ir nauda.  Laiks nav tieši proporcionāls naudai.  Ir laiks, kad cilvēks saņem 1000 000 eur laika vienībā un laiks, kad neko. Tātad naudas radīšanu laikā nosaka cilvēka spējas. Kas ir cilvēka spējas laikā? Kādas tās ir?